สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 8-15 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน

ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน จำนวน 1 อัตรา

ณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมสมัคร ระหว่างวันที่ 8-15 กุมภาพันธ์ 2567 ช่วงเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ช่วงบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page