มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 มีนาคม 2567

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 8,690 (บาท)

คุณสมบัติ
1. เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
3. มีประสบการณ์ในการดูแลเด็กเล็ก
4. สามารถปฏิบัติงานในวันหยุด (กรณีมีงานเร่งด่วน) และนอกเวลาราชการได้

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 ภาคเช้าเวลา 09.00-11.30 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 15.30 น. (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page