โรงพยาบาลชลบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา

โรงพยาบาลชลบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 มิถุนายน 2567

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลชลบุรี เรื่อง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน

1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มงานบริการและมาตรฐาน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มงานจักษุวิทยา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียดรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลชลบุรี ถนนสุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี
ตั้งแต่บัดนี้ – 18 มิถุนายน 2567 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. – 16.00 น.

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page