โรงพยาบาลภูซาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

โรงพยาบาลภูซาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 17-21 มิถุนายน 2567

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลภูซาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง ได้รับค่าจ้าง 600 บาท/วัน (4 ชม.)
ค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 2,200 บาท (ต้องมาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 15 วัน/เดือน)
สถานที่ปฏิบัติงาน กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ โรงพยาบาลภูซาง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 ถึงวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลภูซาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โทร. 054-465100

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page