ป้ายกำกับ: นักกายภาพบำบัด

เทศบาลเมืองแม่เหียะ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

เทศบาลเมืองแม่เหียะ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-31 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลบัวลาย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

โรงพยาบาลบัวลาย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 กรกฎาคม 2567

โรงพยาบาลวานรนิวาส รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 66 อัตรา

โรงพยาบาลวานรนิวาส รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 66 อัตรา ตั้งแต่ 29 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลพล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 20 อัตรา

โรงพยาบาลพล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-27 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 16 ตำแหน่ง 99 อัตรา

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 16 ตำแหน่ง 99 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-31 พฤษภาคม 2567

เทศบาลตำบลวิชิต รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 52 อัตรา

เทศบาลตำบลวิชิต รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 52 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-29 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลตรัง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 อัตรา

โรงพยาบาลตรัง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-29 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-20 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 3 อัตรา

โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-31 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลสังขะ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล 28 อัตรา

โรงพยาบาลสังขะ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล 28 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-17 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลปากช่องนานา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 17 อัตรา

โรงพยาบาลปากช่องนานา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-14 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 8 อัตรา

โรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-9 พฤษภาคม 2567

ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานช่วยงาน 4 อ้ตรา

ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานช่วยงาน 4 อ้ตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลบ้านไผ่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 34 อัตรา

โรงพยาบาลบ้านไผ่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 34 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-9 พฤษภาคม 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 80 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 80 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-7 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลแม่ทา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

โรงพยาบาลแม่ทา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลกันทรลักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว 41 อัตรา

โรงพยาบาลกันทรลักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว 41 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลตรัง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

โรงพยาบาลตรัง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา ตั้งแต่ 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลสกลนคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 62 อัตรา

โรงพยาบาลสกลนคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 62 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-30 เมษายน 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 46 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 46 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤษภาคม 2567

Back To Top

You cannot copy content of this page