ป้ายกำกับ: นักกายอุปกรณ์

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 65 อัตรา

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 65 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-21 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 14 อัตรา

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 14 อัตรา ตั้งแต่ 24 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลสกลนคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 62 อัตรา

โรงพยาบาลสกลนคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 62 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-30 เมษายน 2567

โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์

โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 2-8 มกราคม 2567

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ 25 อัตรา

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-15 กันยายน 2566

โรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 ตำแหน่ง 9 อัตรา

โรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-11 กันยายน 2566

โรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา

โรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-27 กรกฎาคม 2566

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่ 10 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2566

กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 12 อัตรา

กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 เมษายน 2566

โรงพยาบาลนครปฐม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา

โรงพยาบาลนครปฐม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 มีนาคม 2566

โรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

โรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-24 มีนาคม 2566

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานประกันสังคม 3 อัตรา

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานประกันสังคม 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 มีนาคม 2566

Back To Top

You cannot copy content of this page