ป้ายกำกับ: บางพลี

อำเภอบางพลี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง

อำเภอบางพลี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง ตั้งแต่วันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ 2567

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 13 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 13 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-12 มกราคม 2567

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 มกราคม 2567

เทศบาลเมืองบางแก้ว รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 150 อัตรา

เทศบาลเมืองบางแก้ว รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 150 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-26 ธันวาคม 2566

สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 5 อัตรา

สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-19 ธันวาคม 2566

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-22 กันยายน 2566

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี ตั้งแต่วันที่ 4-29 กันยายน 2566

โรงพยาบาลบางพลี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา

โรงพยาบาลบางพลี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 สิงหาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 25 อัตรา

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-17 กรกฎาคม 2566

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครครูอัตราจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครครูอัตราจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-25 มิถุนายน 2566

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-20 มิถุนายน 2566

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 16 อัตรา

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-22 มิถุนายน 2566

โรงพยาบาลบางพลี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 10 อัตรา

โรงพยาบาลบางพลี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-12 พฤษภาคม 2566

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง จังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 เมษายน 2566

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 เมษายน 2566

Back To Top

You cannot copy content of this page