สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 13 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 13 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียด

รับสมัคร นักวิชาการอาหารและยา 13 อัตรา
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต และเทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ปฏิบัติงาน ณ กองด่านอาหารและยา อย. จังหวัดนนทบุรี
1.กลุ่มพัฒนาระบบ 1 ตำแหน่ง
2.กลุ่มกำหนดมาตรฐาน 1 ตำแหน่ง
3.กลุ่มปราบปรามฯ 1 ตำแหน่ง
4.กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศ 1 ตำแหน่ง

ปฏิบัติงาน ณ ด่านอาหารและยาในส่วนภูมิภาค
1. ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิคลังสินค้า จังหวัดสมุทรปราการ 1 ตำแหน่ง
2. ด่านอาหารและยาท่าเรือน้ำลึกสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ตำแหน่ง
3. ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานภูเก็ต 1 ตำแหน่ง
4. ด่านอาหารและยาท่าเรือเอกชน บริษัท บางกอกบาร์จ เทอร์มินอล จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ 1 ตำแหน่ง
5. ด่านอาหารและยาแม่สอด จังหวัดตาก 1 ตำแหน่ง
6. ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานเชียงใหม่ 2 ตำแหน่ง
7. ปฏิบัติงานกองด่านอาหารและยา 2 ตำแหน่ง

เงินเดือน 13,000 บาท
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 16 กุมภาพันธ์ 2567
ติดต่อ : คุณอาภาวดี ม่วงโมรา 02-5907359, 083-6462816

ส่งใบสมัครได้ที่ E-Mail : [email protected] หรือทางไปรษณีย์ 88/24 กองด่านอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 หรือสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กองด่านอาหารและยา อาคาร 5 ชั้น5 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page