สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร 2 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทน
หลักสูตร 5 ปี 20,540 บาท
หลักสูตร 6 ปี 22,750 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร สามารถสมัครได้ทาง อินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ให้ดำเนินการ ตามขั้นตอน ในเว็บไซต์ https://lpho.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง”

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page