ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ศึกษา

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ศึกษา ตั้งแต่วันที่ 21-29 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียด
ประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการให้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ศึกษา

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ศึกษา จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ สาขาเคมี สาขาชีววิทยา และวิทยาศาสตร์ทั่วไปหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์เข้ารับการเลือกสรร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐาน จำนวน 1 ชุด ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 21 – 29 พฤศจิกายน 2566 ช่วงเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. และช่วงบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถาม เพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 055 009 546

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page