มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 12 อัตรา

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-27 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. เจ้าหน้าที่บริการงานศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 11,680 บาท
ผู้สมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการงานศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. เจ้าหน้าที่บริการงานอาคารสถานที่ 11 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 8,250 บาท

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่งานบุคคลกลุ่มบริหาร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ 16-27 พฤศจิกายน 2566 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น. สอบถามเพิ่มเติม โทร 0 3554 5744 ต่อ 102

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page