โรงพยาบาลป่าติ้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

โรงพยาบาลป่าติ้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ธันวาคม 2566

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลป่าติ้ว เรื่อง รับสมัครลูกจ้างรายวัน (เงินบำรุงโรงพยาบาลป่าติ้ว)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
อัตราค่าจ้าง 520 บาท/วัน จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
-มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ และมีวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
-หากมีประสบการณ์ในการทำงานจะนำมาประกอบการพิจารณา (พร้อมนำหลักฐานมาแสดงด้วย)

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลป่าติ้ว ในระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page