โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 8-14 ธันวาคม 2566

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ 2567 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

ตำแหน่งลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จานวน 1 อัตรา
อัตราจ้างเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

3.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
3.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
3.2.2 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
3.2.3 มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ที่โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ไม่เว้น วันหยุดราชการ

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่หมู่ที่ 1 บ้านดงแคนใหญ่ ตำบลดงแคนใหญ่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page