โรงเรียนเมืองนครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ช่วยสอน 2 อัตรา

โรงเรียนเมืองนครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ช่วยสอน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-15 ธันวาคม 2566

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนเมืองนครราชสีมา ฉบับที่ 66/2566 เรื่อง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ช่วยสอน (Co – Teacher) โครงการ IEP

ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ช่วยสอน (Co – Teacher) ห้อง IEP จำนวน 2 อัตรา
(สำหรับผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพครู อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,000 บาท และผู้ที่อยู่ระหว่างการขอมีใบ ประกอบวิชาชีพครู อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท)

2. ผู้สมัครมีคุณสมบัติดังนี้
2.1 เป็นผู้ถือสัญชาติไทย มีความสามารถในการใช้/สอน/สื่อสาร ภาษาอังกฤษได้ดี
2.2 สำหรับผู้ที่สมัคร Co – Teacher โครงการ IEP จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปจากคณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์/มนุษยศาสตร์ หรือด้านสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
2.3 สามารถสอนและสื่อสารใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
2.4 หากจบด้านภาษาอังกฤษ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
2.5 มีใบประกอบวิชาชีพครูหรืออยู่ระหว่างการขอมีใบประกอบวิชาชีพครู
2.6 มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี
2.7 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อ มีสุขภาพจิตดี ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต
2.8 ถ้ามีประสบการณ์สอนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ผู้ที่มีคุณสมบัติและประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครได้ในเวลา ราชการ ณ ฝ่ายบริหารห้องธุรการงานบุคคล โรงเรียนเมืองนครราชสีมา หรือส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานผ่านทาง E-mail : [email protected] และโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 044 – 242364 ตั้งแต่วันที่ 7-15 ธันวาคม 2566 (สมัครที่โรงเรียนเว้นวันหยุดราชการ, สมัครออนไลน์สามารถส่งใบสมัครได้ทุกวัน)

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page