สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สระแก้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สระแก้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา ตั้งแต่ 26 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียด
ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สระแก้ว

1. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา
วุฒิปริญญาตรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทุกสาขา
– เป็นผู้มีความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์
– เป็นผู้มีความรู้ภาษาอังกฤษทั้งการพูด อ่าน และเขียน

2. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
วุฒิ ม.6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690.- บาท (แปดพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
หรือวุฒิปวช. อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,500.- บาท (เก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เป็นผู้ได้รับวุฒิ ม.6 หรือวุฒิ ปวช.ทุกสาขา
– มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
– มีความสามารถในการขับขี่รถยนต์ และรถตู้ มีความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร

เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ (วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 ระบบจะปิด การรับสมัครเวลา 18.00 น.) ที่เว็บไซต์ https://consular.thaijobjob.com หัวข้อ “สอบคัดเลือกเพื่อ บรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงาน หนังสือเดินทางชั่วคราว สระแก้ว

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page