วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียด
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
สังกัดสำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 21,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นซึ่งเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
ทั้งนี้ หากมีความสามารถพิเศษในการเขียน Web Application จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2567 – 5 กุมภาพันธ์ 2567 ตามขั้นตอน ในเว็บไซต์ http://workload.cmp.ubu.ac.th/HRCMP แล้วเลือกเมนูสมัครงาน

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page