โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-20 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ฝึกสอนกีฬา ชนิดกีฬาฟุตบอล เซปักตะกร้อ และมวยสากลสมัครเล่น

ด้วยโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ฝึกสอนกีฬา ชนิดกีฬาฟุตบอล เซปักตะกร้อ และมวยสากลสมัครเล่น จำนวนตำแหน่งละ 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1.1 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
1.2 ต้องไม่เคยถูกให้ออกจาการทำงานเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย
1.3 มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
1.4 หากมีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
2.1 สำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาพลศึกษา
2.2 มีใบประกอบวิชาชีพครู
2.3 มีความสามรถและความถนัดในกีฬาเฉพาะตำแหน่ง

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-20 กุมภาพันธ์ 2567

วิธีการสมัคร
1 สมัครด้วยตนเอง ผู้ประสงค์จะสมัครสอบยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ห้องธุรการ ชั้น 1 อาคารสำนักงาน โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ต. บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง ในเวลา 08.30 – 16.30 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
2 สมัครทางไปรษณีย์ โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซด์ www.lpgss.ac.th และส่งมายัง เลขที่ 398/35 หมู่ 15 ต.บ่อแก้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 85100 หรือโทรสอบถาม 054-231274

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page