โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป

โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 มีนาคม 2567

รายละเอียด
ประกาศกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลขอนแก่น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ประจำปีงบประมาณ 2567 (ปฏิบัติงานที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านหนองกุง)

ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้างวันละ 400 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่า เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งนี้ได้ และสามารถไปปฏิบัติงานตามหน่วยบริการปฐมภูมิหรือศูนย์แพทย์ได้

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้มีความประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานที่ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม อาคารกาย อุปกรณ์ ชั้น 2 โรงพยาบาลขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2567 ถึงเวลา 15.00 น. ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 043-009900 ต่อ 3306

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page