โรงเรียนกะทู้วิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 5 อัตรา

โรงเรียนกะทู้วิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-30 เมษายน 2567

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 5 อัตรา

วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 2 อัตรา
วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
วิชาเอกการงานอาชีพ จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท/เดือน

สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 17-30 เมษายน 2567 เว้นวันหยุดราชการ ที่ห้องบุคลากรโรงเรียนกะทู้วิทยา

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1.สำเนาปริญญาบัตร
2.สำเนาทรานสคริป
3.สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู
4.รูปถ่ายหน้าตรง 1 รูป
5.สำเนาบัตรประชาชน
6.สำเนาทะเบียนบ้าน

Back To Top

You cannot copy content of this page