โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-29 เมษายน 2567

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

1. ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกพลศึกษา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,000 บาท จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกพลศึกษา
– มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
– มีความสามารถเกี่ยวกับการสอนว่ายน้ำ และวอลเลย์บอล

2 ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,000 บาท จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
– มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา ทำงานด้วยความรอบคอบ

3 พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,000 บาท จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– เพศหญิง
– มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
– มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา ทำงานด้วยความรอบคอบ

4 แม่บ้านประจำอาคาร อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,000 บาท จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– เพศหญิง
– มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
– มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา ทำงานด้วยความรอบคอบ

โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program : EP
1. ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,000 บาท จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
– มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและประสานงานกับครูชาวต่างชาติ ได้ดี

2 ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,000 บาท จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
– มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

โครงการห้องเรียนพิเศษ Math Science Program : MSP
1. ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,000 บาท จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
– มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

โครงการ English for Integrated Studies : EIS
1 ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,000 บาท จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
– มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและประสานงานกับครูชาวต่างชาติ ได้ดี

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานบริหารบุคคล ชั้น 1 อาคารบุญนาคนิตยสุทธิ์อนุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 23-29 เมษายน พ.ศ. 2567 ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page