สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ

สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ ตั้งแต่วันที่ 17-24 เมษายน 2567

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะ ตำแหน่งกำหนดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ดังนี้
1 ผู้สมัครจะต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา
2 มีทักษะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์พกพาขนาดเล็ก (Tablet) โปรแกรมจัดการสำนักงานต่างๆ เป็นต้น

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ชั้น 1 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 17 – 24 เมษายน 2567 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page