โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 17-30 เมษายน 2567

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (เพศชาย)
สังกัดกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา หรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

หมายเหตุ ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิที่ ก.พ. รับรองและเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวง สาธารณสุข (สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
โดยผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณฯ ตั้งแต่วันที่ 17-30 เมษายน 2567 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.00 – 12.00 น. และ ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.00 น.

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page