เรือนจำกลางลำปาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ

เรือนจำกลางลำปาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 มิถุนายน 2567

รายละเอียด
ประกาศเรือนจำกลางลำปาง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินผลพลอยได้จากการดำเนินงานฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง ตำแหน่งพนักงานธุรการ

ตำแหน่งพนักงานธุรการ อัตราเงินเดือน 9,400 บาท
จำนวน 1 อัตรา
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ และมีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์สมัครสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2567 ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ อาคารงานเงินผลพลอยได้ เรือนจำกลางลำปาง เลขที่ 100 ถนนพหลโยธิน ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานเงินผลพลอยได้ ฝ่ายฝึกวิชาชีพ เบอร์โทรศัพท์ 054-217048 ต่อ 21 ผู้สมัครสอบคัดเลือกไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือกแต่อย่างใด

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page