สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 3 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 3 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-29 พฤษภาคม 2567

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 3 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

1. นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 500 บาท/วัน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาชลประทาน สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาสำรวจ

2. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 500 บาท/วัน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การบัญชี การจัดการ เลขานุการ หรือการตลาด

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารทั่วไป สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 3 ที่อยู่ 186/4 ถนนบ้านดงพัฒนา ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โทร. 0-5420-9208 ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครและ เอกสารการสมัครด้วยลายมือของตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน และสามารถส่งใบสมัครได้ที่งานบริหารทั่วไป สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 3 ที่อยู่ 186/4 ถนนบ้านดงพัฒนา ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โทร. 0-5420-9208 หรือส่งมาทางอีเมล์ : [email protected] พร้อมแนบไฟล์เอกสาร (จัดทำรูปแบบไฟล์เป็นนามสกุล PDF) ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2567

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page