ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่ 24 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2567

รายละเอียด
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ กลุ่มงานอำนวยการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 กรมสุขภาพจิต จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2567 ถึง 5 กรกฎาคม 2567 โดยผู้สมัคร ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร และผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่ https://www.mhc11.go.th หัวข้อ ข่าวรับสมัครงาน/รับโอน/รับย้าย
ช่องทางการสมัคร
1. ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง พร้อมด้วยหลักฐานการสมัคร ณ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 ถนนธราธิบดี ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันและเวลาราชการ
2. จัดส่งทางไปรษณีย์ พร้อมด้วยหลักฐานการสมัคร ถึง งานทรัพยากรบุคคล ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 ถนนธราธิบดี ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130 โดยหน่วยงาน จะพิจารณาจากวันที่รับเอกสารการสมัครถึงหน่วยรับสมัคร ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page