ป้ายกำกับ: นักวิชาการสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 11 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลบัวลาย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

โรงพยาบาลบัวลาย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 กรกฎาคม 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 21 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-12 มิถุนายน 2567

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำโสม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 20-30 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลวานรนิวาส รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 66 อัตรา

โรงพยาบาลวานรนิวาส รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 66 อัตรา ตั้งแต่ 29 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลหนองพอก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา

โรงพยาบาลหนองพอก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-24 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 20-30 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลนาหว้า รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 3 อัตรา

โรงพยาบาลนาหว้า รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-24 พฤษภาคม 2567

สสอ.บ้านด่านลานหอย รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

สสอ.บ้านด่านลานหอย รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 15-21 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลเหนือคลอง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา

โรงพยาบาลเหนือคลอง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-28 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลท่าโรงช้าง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 7 อัตรา

โรงพยาบาลท่าโรงช้าง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-27 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 14 อัตรา

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 14 อัตรา ตั้งแต่ 24 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2567

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชัยบาดาล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชัยบาดาล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 15-21 พฤษภาคม 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครจ้างเหมาบริการ 13 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครจ้างเหมาบริการ 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-24 พฤษภาคม 2567

เทศบาลตำบลนาป่า รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 12 อัตรา

เทศบาลตำบลนาป่า รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-24 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลนาตาล รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา

โรงพยาบาลนาตาล รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลสิชล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

โรงพยาบาลสิชล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลศรีเทพ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

โรงพยาบาลศรีเทพ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1-14 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 13-20 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลเรณูนคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

โรงพยาบาลเรณูนคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 พฤษภาคม 2567

Back To Top

You cannot copy content of this page