ป้ายกำกับ: สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 10 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 10 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 มีนาคม 2567

กรมการอุตสาหกรรมทหาร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 18 อัตรา

กรมการอุตสาหกรรมทหาร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 18 อัตรา ตั้งแต่ 19 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2567

สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครบุคคลเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา

สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครบุคคลเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2567

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร 60 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร 60 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 มีนาคม 2567

โรงงานแบตเตอรี่ทหารฯ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน 11 อัตรา

โรงงานแบตเตอรี่ทหารฯ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน 11 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มกราคม 2567

กองพันระวังป้องกัน สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครทหารกองหนุน (ชาย) เข้ารับราชการ 7 อัตรา

กองพันระวังป้องกัน สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครทหารกองหนุน (ชาย) เข้ารับราชการ 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-28 เมษายน 2566

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ และพนักงานราชการ 65 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ และพนักงานราชการ 65 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เมษายน 2566

Back To Top

You cannot copy content of this page