สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เรื่อง การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท

คุณวุฒิเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(1) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
(2) เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอัตราจ้างหรือเคยเป็นอัตราจ้างในสถานศึกษาหรือหน่วยงาน ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.30 น.

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page