สพม.มหาสารคาม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์

สพม.มหาสารคาม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 4-8 มีนาคม 2567

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

ตำแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์
อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน โรงเรียนสารคามพิทยาคม
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ห้องประชุม 150 ปี เมืองมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม ร้อยเอ็ด ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2567 ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น. พักกลางวันเวลา 12.00 – 13.00 น. (ในวันและเวลาราชการ) ทั้งนี้ ผู้ที่จะยื่น ใบสมัครต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page