ป้ายกำกับ: พยาบาลวิชาชีพ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 10 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-27 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลเหนือคลอง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา

โรงพยาบาลเหนือคลอง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-28 พฤษภาคม 2567

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 36 อัตรา

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 36 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-23 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 22 อัตรา

โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลสันทราย รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 9 อัตรา

โรงพยาบาลสันทราย รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-15 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลเรณูนคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

โรงพยาบาลเรณูนคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลหลังสวน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 23 อัตรา

โรงพยาบาลหลังสวน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 23 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 พฤษภาคม 2567

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 21 อัตรา

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2567

กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 25 อัตรา

กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤษภาคม 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 247 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 247 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-31 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 20 อัตรา

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-16 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลลาดยาว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา

โรงพยาบาลลาดยาว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-20 พฤษภาคม 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-9 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 20 อัตรา

โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 20 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 8 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 8 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลฝาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 22 อัตรา

โรงพยาบาลฝาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 อัตรา

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-17 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 39 อัตรา

โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 39 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-13 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลสังขะ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล 28 อัตรา

โรงพยาบาลสังขะ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล 28 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-17 พฤษภาคม 2567

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 49 อัตรา

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 49 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 พฤษภาคม 2567

Back To Top

You cannot copy content of this page