ป้ายกำกับ: แม่ริม

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 2 อัตรา

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-20 กันยายน 2566

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง ตั้งแต่วันที่ 1-20 กันยายน 2566

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 4-10 กันยายน 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 6 อัตรา

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-23 สิงหาคม 2566

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 สิงหาคม 2566

กรมการสัตว์ทหารบก รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ 7 อัตรา

กรมการสัตว์ทหารบก รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-9 สิงหาคม 2566

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ขับรถ 2 อัตรา

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ขับรถ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 สิงหาคม 2566

โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 ตำแหน่ง หลายอัตรา

โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 ตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2566

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม รับสมัครครูพิเศษ(ครูอัตราจ้าง) วิชาพลศึกษา

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม รับสมัครครูพิเศษ(ครูอัตราจ้าง) วิชาพลศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 กรกฎาคม 2566

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการงานนโยบายและแผน

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการงานนโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 17-21 กรกฎาคม 2566

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ขับรถ 2 อัตรา

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ขับรถ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 กรกฎาคม 2566

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง ตั้งแต่วันที่ 3-20 กรกฎาคม 2566

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 มิถุนายน 2566

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 24 อัตรา

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 24 อัตรา ตั้งแต่ 26 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2566

โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน 2566

โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 มิถุนายน 2566

โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 1-14 มิถุนายน 2566

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 11 อัตรา

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 11 อัตรา ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2566

สำนักงานทางหลวงที่ 1 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 10 อัตรา

สำนักงานทางหลวงที่ 1 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-8 มิถุนายน 2566

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 2 อัตรา

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 พฤษภาคม 2566

Back To Top

You cannot copy content of this page