ป้ายกำกับ: แม่ริม

สำนักงานทางหลวงที่ 1 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

สำนักงานทางหลวงที่ 1 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่ 28 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 8 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 8 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2567

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 3 อัตรา

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-14 พฤษภาคม 2567

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าพนักงานธุรการ งานการเงิน

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าพนักงานธุรการ งานการเงิน ตั้งแต่วันที่ 5-22 เมษายน 2567

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ รับสมัครครูอัตราจ้าง 7 อัตรา

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ รับสมัครครูอัตราจ้าง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-22 เมษายน 2567

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 86 อัตรา

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 86 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-29 เมษายน 2567

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 1-24 เมษายน 2567

โรงเรียนบ้านศาลา รับสมัครพนักงานจ้างตามโครงการ ตำแหน่งครูผู้สอน 3 อัตรา

โรงเรียนบ้านศาลา รับสมัครพนักงานจ้างตามโครงการ ตำแหน่งครูผู้สอน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2567

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ รับสมัครครูอัตราจ้าง 14 อัตรา

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ รับสมัครครูอัตราจ้าง 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-31 มีนาคม 2567

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 21-29 มีนาคม 2567

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 41 อัตรา

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 41 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-29 มีนาคม 2567

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนรินทร์ รับสมัครจ้างเหมาบริการทำงานประกันสุขภาพ 2 อัตรา

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนรินทร์ รับสมัครจ้างเหมาบริการทำงานประกันสุขภาพ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-12 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 มีนาคม 2567

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการ ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการ ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2567

เทศบาลตำบลริมเหนือ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 6 อัตรา

เทศบาลตำบลริมเหนือ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 6-14 กุมภาพันธ์ 2567

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตั้งแต่วันที่ 1-14 กุมภาพันธ์ 2567

สถานพินิจ จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักบำบัด

สถานพินิจ จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักบำบัด ตั้งแต่วันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-31 มกราคม 2567

Back To Top

You cannot copy content of this page