ป้ายกำกับ: จ้างเหมาบริการ

เทศบาลเมืองแม่เหียะ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

เทศบาลเมืองแม่เหียะ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-31 พฤษภาคม 2567

ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่) รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงานชั่งตวงวัด

ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่) รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงานชั่งตวงวัด ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤษภาคม 2567

สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง รับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคลเป็นบัณฑิตแรงงาน 2 อัตรา

สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง รับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคลเป็นบัณฑิตแรงงาน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2567

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2567

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ตั้งแต่วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2567

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 มิถุนายน 2567

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำนิคมสหกรณ์วังทอง

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำนิคมสหกรณ์วังทอง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 พฤษภาคม 2567

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 พฤษภาคม 2567

สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 2 อัตรา

สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-28 พฤษภาคม 2567

สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดหนองคาย รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดหนองคาย รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-26 พฤษภาคม 2567

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-27 พฤษภาคม 2567

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน 3 อัตรา

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-24 พฤษภาคม 2567

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 3 อัตรา

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-24 พฤษภาคม 2567

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำนิคมสหกรณ์ดงมูล

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำนิคมสหกรณ์ดงมูล ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 พฤษภาคม 2567

สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ช่วยปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย 2 อัตรา

สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ช่วยปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-27 พฤษภาคม 2567

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-28 พฤษภาคม 2567

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 2 อัตรา

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 มิถุนายน 2567

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 มิถุนายน 2567

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-24 พฤษภาคม 2567

สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 8 อัตรา

สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-24 พฤษภาคม 2567

Back To Top

You cannot copy content of this page