ป้ายกำกับ: จ้างเหมาบริการ

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล 2 อัตรา

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 ธันวาคม 2566

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 8-14 ธันวาคม 2566

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ)

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ) ตั้งแต่วันที่ 1-17 ธันวาคม 2566

โรงเรียนบ้านบาโหย รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้ดูแลนักเรียนประชารัฐ

โรงเรียนบ้านบาโหย รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้ดูแลนักเรียนประชารัฐ ตั้งแต่วันที่ 12-15 ธันวาคม 2566

โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา รับพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ 2 อัตรา

โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา รับพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-11 ธันวาคม 2566

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร ตั้งแต่วันที่ 12-14 ธันวาคม 2566

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม รับสมัครนักจิตวิทยาหรือสังคมสงเคราะห์

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม รับสมัครนักจิตวิทยาหรือสังคมสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2566

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ธันวาคม 2566

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 7-12 ธันวาคม 2566

ศาลแขวงพิษณุโลก รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร

ศาลแขวงพิษณุโลก รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร ตั้งแต่วันที่ 4-14 ธันวาคม 2566

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร ตั้งแต่วันที่ 7-14 ธันวาคม 2566

ศาลจังหวัดภูเก็ต รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจิตวิทยา(ปริญญาตรี)

ศาลจังหวัดภูเก็ต รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจิตวิทยา(ปริญญาตรี) ตั้งแต่วันที่ 8-18 ธันวาคม 2566

กลุ่มงานวิชาการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) รับสมัครนักวิชาการป่าไม้

กลุ่มงานวิชาการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) รับสมัครนักวิชาการป่าไม้ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 ธันวาคม 2566

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม รับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม รับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตั้งแต่วันที่ 4-14 ธันวาคม 2566

กรมการกงสุล รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

กรมการกงสุล รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-13 ธันวาคม 2566

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง ตั้งแต่วันที่ 12-18 ธันวาคม 2566

โรงพยาบาลวิภาวดี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา

โรงพยาบาลวิภาวดี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-15 ธันวาคม 2566

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ รับสมัครครูอัตราจ้าง และจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ รับสมัครครูอัตราจ้าง และจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-10 ธันวาคม 2566

อำเภอชุมพวง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง

อำเภอชุมพวง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง ตั้งแต่วันที่ 6-8 ธันวาคม 2566

ศาลจังหวัดทุ่งสง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจิตวิทยา

ศาลจังหวัดทุ่งสง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจิตวิทยา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 ธันวาคม 2566

Back To Top

You cannot copy content of this page