การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน 153 อัตรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน 153 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26-28 เมษายน 2566

**********
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างสัญญาจ้าง 1 ปี และผู้ปฏิบัติงาน ตามสัญญาจ้างเหมาบริการงานระบบไฟฟ้าและบุคคลภายนอก เพื่อเข้า ปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในตำแหน่งลูกจ้างสัญญาจ้าง 2 ปี

*********

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1 ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) จำนวนรวม 57 อัตรา
(สรรหาภายใน 55 อัตรา, สรรหาภายนอก 2 อัตรา)
คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง
– เพศชาย มีร่างกายแข็งแรง

2 ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง (สำนักงาน) จำนวนรวม 3 อัตรา
(สรรหาภายใน 2 อัตรา, สรรหาภายนอก 1
คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง, ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

3 ตำแหน่ง ผู้ช่วยบัญชี จำนวนรวม 2 อัตรา (สรรหาภายใน 2 อัตรา)
คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาบัญชี

4 ตำแหน่ง ผู้ช่วยพัสดุ จำนวนรวม 1 อัตรา (สรรหาภายใน 1 อัตรา)
คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาบัญชี, พาณิชยการ, การจัดการโลจิสติกส์

5 ตำแหน่ง ผู้ช่วยบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ จำนวนรวม 1 อัตรา
(สรรหาภายใน 1 อัตรา)
คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาบัญชี, การเลขานุการ, พาณิชยการ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

*********

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี

1 ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) จำนวนรวม 68 อัตรา (สรรหาภายใน 68 อัตรา)
คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง
– เพศชาย มีร่างกายแข็งแรง

2 ตำแหน่ง ผู้ช่วยบัญชี จำนวนรวม 7 อัตรา (สรรหาภายใน 3 อัตรา, สรรหาภายนอก 4 อัตรา)
คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาบัญชี

3 ตำาแหน่ง ผู้ช่วยพัสดุ จำนวนรวม 3 อัตรา (สรรหาภายใน 3 อัตรา)
คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาบัญชี, พาณิชยการ, การจัดการโลจิสติกส์

4 ตำแหน่ง ผู้ช่วยบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ จำนวนรวม 3 อัตรา (สรรหาภายใน 3 อัตรา)
คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาบัญชี, การเลขานุการ, พาณิชยการ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

*********

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม

1 ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง (สำนักงาน)
ประเภทบุคคลภายนอก จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง, ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

2 ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)
ประเภทลูกจ้างสัญญาจ้าง 1 ปี และผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างเหมาบริการงานระบบไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา
คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง
– เพศชาย มีร่างกายแข็งแรง

3 ตำแหน่ง ผู้ช่วยบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์
ประเภทลูกจ้างสัญญาจ้าง 1 ปี และผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างเหมาบริการงานระบบไฟฟ้า
จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาบัญชี, การเลขานุการ, พาณิชยการ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4 ตำแหน่ง ผู้ช่วยบัญชี
ประเภทลูกจ้างสัญญาจ้าง 1 ปี และผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างเหมาบริการงานระบบไฟฟ้า
จำนวน 4 อัตรา
คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาบัญชี

*********

ผู้สนใจสามารถสมัครสอบทางระบบรับสมัครออนไลน์ พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครต่างๆ ตามรูปแบบที่ PEA กำหนด ที่เว็บไซต์ https://c1app.pea.co.th/job/ ระหว่างวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 16.30 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม | ลิงค์สมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page