ป้ายกำกับ: แม่ริม

กรมการแพทย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 35 อัตรา

กรมการแพทย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 35 อัตรา ตั้งแต่ 24 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2567

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-19 มกราคม 2567

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการฯ 4 อัตรา

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการฯ 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-9 มกราคม 2567

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 4-10 มกราคม 2567

โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 4-19 ธันวาคม 2566

โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 6 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 ธันวาคม 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตำแหน่งนิติกร

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตำแหน่งนิติกร ตั้งแต่วันที่ 6-15 ธันวาคม 2566

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนรินทร์ รับสมัครจ้างเหมาบริการทำงานพัสดุ

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนรินทร์ รับสมัครจ้างเหมาบริการทำงานพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 22-27 พฤศจิกายน 2566

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-26 พฤศจิกายน 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 มกราคม 2567

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2566

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 พฤศจิกายน 2566

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 60 จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 13 อัตรา

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 60 จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-16 พฤศจิกายน 2566

โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 ตำแหน่ง หลายอัตรา

โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 ตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ตุลาคม 2566

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 6-12 ตุลาคม 2566

โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 กันยายน 2566

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 2 อัตรา

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-20 กันยายน 2566

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง ตั้งแต่วันที่ 1-20 กันยายน 2566

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 4-10 กันยายน 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 6 อัตรา

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-23 สิงหาคม 2566

Back To Top

You cannot copy content of this page