โรงเรียนลำปางกัลยาณี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบุคลากร

โรงเรียนลำปางกัลยาณี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบุคลากร ตั้งแต่วันร์ที่ 27-30 มีนาคม 2566

สพป.ลำพูน เขต 1 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 8 อัตรา

สพป.ลำพูน เขต 1 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-12 เมษายน 2566

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ รับสมัครครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน 3 อัตรา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ รับสมัครครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เมษายน 2566

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กรมปศุสัตว์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กรมปศุสัตว์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 เมษายน 2566

กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 12 อัตรา

กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 12 อัตรา ตั้งแต่ 31 มีนาคม – 12 เมษายน 2566

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 7-19 เมษายน 2566

โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 5 อัตรา

โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-10 เมษายน 2566

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างโยธา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างโยธา ตั้งแต่วันที่ 3-10 เมษายน 2566

โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการชั้น 1

โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการชั้น 1 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2566

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจัตุรัส รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจัตุรัส รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-12 เมษายน 2566

สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล

สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 10-19 เมษายน 2566

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ และพนักงานราชการ 65 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ และพนักงานราชการ 65 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เมษายน 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 45 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 45 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-12 เมษายน 2566

โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา

โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-19 เมษายน 2566

โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 3-12 เมษายน 2566

โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 48 อัตรา

โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 48 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-11 เมษายน 2566

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27-31 มีนาคม 2566

โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27-31 มีนาคม 2566

โรงพยาบาลทุ่งสง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 อัตรา

โรงพยาบาลทุ่งสง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-10 เมษายน 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รับสมัครพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รับสมัครพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 3-7 เมษายน 2566

Back To Top

You cannot copy content of this page