ผู้เขียน: admin

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล ตั้งแต่วันที่ 17-29 มีนาคม 2566

โรงพยาบาลพญาเม็งราย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

โรงพยาบาลพญาเม็งราย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 17-24 มีนาคม 2566

โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา

โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-24 มีนาคม 2566

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 17-21 มีนาคม 2566

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27-31 มีนาคม 2566

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 13-23 มีนาคม 2566

อำเภอบ้านโฮ่ง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง

อำเภอบ้านโฮ่ง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง ตั้งแต่วันที่ 22-24 มีนาคม 2566

กศน.อำเภออมก๋อย รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

กศน.อำเภออมก๋อย รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 27-31 มีนาคม 2566

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ 13 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ 13 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ 27 มีนาคม 2566

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-30 มีนาคม 2566

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ ตั้งแต่วันที่ 16-22 มีนาคม 2566

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานจ้างเหมาเอกชน 3 อัตรา

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานจ้างเหมาเอกชน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 มีนาคม 2566

โรงพยาบาลท่าสองยาง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา

โรงพยาบาลท่าสองยาง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-31 มีนาคม 2566

ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 16-30 มีนาคม 2566

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-22 มีนาคม 2566

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 มีนาคม 2566

วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 15-21 มีนาคม 2566

อำเภอโคกโพธิ์ไชย รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

อำเภอโคกโพธิ์ไชย รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตั้งแต่วันที่ 22-24 มีนาคม 2566

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 20-24 มีนาคม 2566

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-29 มีนาคม 2566

Back To Top

You cannot copy content of this page