ป้ายกำกับ: นิติกร

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร ตั้งแต่วันที่ 18-24 เมษายน 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครจ้างเหมาเจ้าหน้าที่นิติกร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครจ้างเหมาเจ้าหน้าที่นิติกร ตั้งแต่วันที่ 9-22 เมษายน 2567

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำปาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร (วุฒิปริญญาตรี)

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำปาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร (วุฒิปริญญาตรี) ตั้งแต่วันที่ 22-30 เมษายน 2567

กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว รับสมัครจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่งนิติกร 2 อัตรา

กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว รับสมัครจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่งนิติกร 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 เมษายน 2567

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 13 อัตรา

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-23 เมษายน 2567

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน 164 อัตรา

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน 164 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2567

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชัยนาท รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชัยนาท รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-18 เมษายน 2567

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 14 อัตรา

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-23 เมษายน 2567

ศาลจังหวัดหนองคาย รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร

ศาลจังหวัดหนองคาย รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 เมษายน 2567

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร 2 อัตรา

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-18 เมษายน 2567

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร ตั้งแต่วันที่ 4-5 เมษายน 2567

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร (วุฒิปริญญาตรี)

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร (วุฒิปริญญาตรี) ตั้งแต่วันที่ 9-19 เมษายน 2567

กรมการจัดหางาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน 2 อัตรา

กรมการจัดหางาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-18 เมษายน 2567

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร (วุฒิปริญญาตรี)

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร (วุฒิปริญญาตรี) ตั้งแต่วันที่ 4-11 เมษายน 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 19 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-25 เมษายน 2567

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร (วุฒิปริญญาตรี)

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร (วุฒิปริญญาตรี) ตั้งแต่วันที่ 1-5 เมษายน 2567

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร (วุฒิปริญญาตรี)

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร (วุฒิปริญญาตรี) ตั้งแต่วันที่ 3-10 เมษายน 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 58 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 58 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-5 เมษายน 2567

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี รับสมัครลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตำแหน่งนิติกร

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี รับสมัครลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตำแหน่งนิติกร ตั้งแต่วันที่ 25-29 มีนาคม 2567

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-29 มีนาคม 2567

Back To Top

You cannot copy content of this page