ป้ายกำกับ: นิติกร

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 12 อัตรา

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-31 กรกฎาคม 2567

กรมศุลกากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ว่างครั้งแรก 12 อัตรา

กรมศุลกากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ว่างครั้งแรก 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-23 สิงหาคม 2567

เทศบาลเมืองบ้านฉาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 40 อัตรา

เทศบาลเมืองบ้านฉาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 40 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2567

สพม.ตาก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

สพม.ตาก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-30 กรกฎาคม 2567

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน 65 อัตรา

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน 65 อัตรา ตั้งแต่ 23 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2567

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-31 กรกฎาคม 2567

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 59 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 59 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-28 กรกฎาคม 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) 6 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-14 กรกฎาคม 2567

ศาลแขวงสระบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร 2 อัตรา

ศาลแขวงสระบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-17 กรกฎาคม 2567

ศาลจังหวัดขอนแก่น รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร

ศาลจังหวัดขอนแก่น รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 กรกฎาคม 2567

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-19 กรกฎาคม 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 12 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-12 กรกฎาคม 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 12 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 กรกฎาคม 2567

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 2 อัตรา

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-26 กรกฎาคม 2567

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแน่งนิติกร

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแน่งนิติกร ตั้งแต่ 24 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2567

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 กรกฎาคม 2567

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 12 อัตรา

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-5 กรกฎาคม 2567

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปทุมธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปทุมธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร (วุฒิปริญญาตรี) ตั้งแต่วันที่ 20-28 มิถุนายน 2567

กรมการปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 169 อัตรา

กรมการปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 169 อัตรา ตั้งแต่ 28 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร ตั้งแต่วันที่ 18-26 มิถุนายน 2567

Back To Top

You cannot copy content of this page