ป้ายกำกับ: ผู้ช่วยทันตแพทย์

โรงพยาบาลนางรอง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 14 อัตรา

โรงพยาบาลนางรอง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-30 กรกฎาคม 2567

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 40 อัตรา

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 40 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-31 กรกฎาคม 2567

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-30 กรกฎาคม 2567

โรงพยาบาลมหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 57 อัตรา

โรงพยาบาลมหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 57 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-18 กรกฎาคม 2567

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 13 ตำแหน่ง 24 อัตรา

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 13 ตำแหน่ง 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-12 กรกฎาคม 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 52 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 52 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-5 กรกฎาคม 2567

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 21 อัตรา

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-14 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลหาดใหญ่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

โรงพยาบาลหาดใหญ่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-20 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลบ้านไผ่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 34 อัตรา

โรงพยาบาลบ้านไผ่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 34 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-9 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 อัตรา

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-14 พฤษภาคม 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 80 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 80 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-7 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลหนองเสือ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา

โรงพยาบาลหนองเสือ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-12 เมษายน 2567

โรงพยาบาลหล่มสัก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างจ้างเหมาบริการ 8 อัตรา

โรงพยาบาลหล่มสัก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างจ้างเหมาบริการ 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-18 เมษายน 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-18 เมษายน 2567

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 22 อัตรา

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 22 อัตรา ตั้งแต่ 9 เมษายน- 3 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลหาดใหญ่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

โรงพยาบาลหาดใหญ่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-17 เมษายน 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 61 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 61 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-5 เมษายน 2567

โรงพยาบาลแม่สาย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 58 อัตรา

โรงพยาบาลแม่สาย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 58 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-22 มีนาคม 2567

สถาบันประสาทวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

สถาบันประสาทวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-27 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลศรีสะเกษ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 ตำแหน่ง 14 อัตรา

โรงพยาบาลศรีสะเกษ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 ตำแหน่ง 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-8 มีนาคม 2567

Back To Top

You cannot copy content of this page