ป้ายกำกับ: ผู้ช่วยทันตแพทย์

โรงพยาบาลศรีสะเกษ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 ตำแหน่ง 14 อัตรา

โรงพยาบาลศรีสะเกษ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 ตำแหน่ง 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-8 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ 21 อัตรา

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-28 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา ตั้งแต่ 20 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว 19 อัตรา

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว 19 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2567

สถาบันราชานุกูล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

สถาบันราชานุกูล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลบ้านลาด รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 อัตรา

โรงพยาบาลบ้านลาด รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-31 มกราคม 2567

กรมอนามัย รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 19 อัตรา

กรมอนามัย รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 19 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 มกราคม 2567

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 ตำแหน่ง 13 อัตรา

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 ตำแหน่ง 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-22 ธันวาคม 2566

โรงพยาบาลหล่มสัก รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา

โรงพยาบาลหล่มสัก รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-20 ธันวาคม 2566

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งสง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งสง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-18 ธันวาคม 2566

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 17 อัตรา

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-26 ธันวาคม 2566

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 ธันวาคม 2566

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 12 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2566

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 31 อัตรา

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 31 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2566

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 13 ตำแหน่ง 32 อัตรา

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 13 ตำแหน่ง 32 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-28 พฤศจิกายน 2566

โรงพยาบาลหล่มสัก รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 14 อัตรา

โรงพยาบาลหล่มสัก รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-20 พฤศจิกายน 2566

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 14 ตำแหน่ง 25 อัตรา

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 14 ตำแหน่ง 25 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 พฤศจิกายน 2566

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 16 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-11 พฤศจิกายน 2566

โรงพยาบาลหาดใหญ่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 ตำแหน่ง 9 อัตรา

โรงพยาบาลหาดใหญ่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 พฤศจิกายน 2566

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ตุลาคม 2566

Back To Top

You cannot copy content of this page