ป้ายกำกับ: พนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 6 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-23 กรกฎาคม 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 9-23 กรกฎาคม 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง ตั้งแต่วันที่ 8-30 กรกฎาคม 2567

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการโรงแรมปฏิบัติการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการโรงแรมปฏิบัติการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 กรกฎาคม 2567

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 11-31 กรกฎาคม 2567

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ 25 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ 25 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2567

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 40 อัตรา

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 40 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-31 กรกฎาคม 2567

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 กรกฎาคม 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-31 กรกฎาคม 2567

สำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

สำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 4-31 กรกฎาคม 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) 6 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-14 กรกฎาคม 2567

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-23 กรกฎาคม 2567

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งครู จำนวน 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งครู จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-24 กรกฎาคม 2567

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 8-31 กรกฎาคม 2567

คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 2 อัตรา

คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2567

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 กรกฎาคม 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งครูโรงเรียนสาธิต 7 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งครูโรงเรียนสาธิต 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 กรกฎาคม 2567

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 กรกฎาคม 2567

Back To Top

You cannot copy content of this page