ป้ายกำกับ: พนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งครูโรงเรียนสาธิต 3 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งครูโรงเรียนสาธิต 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-25 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 เมษายน 2567

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ทางด้านภาษาไทย

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ทางด้านภาษาไทย ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2567

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 9-26 เมษายน 2567

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 เมษายน 2567

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2567

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1-10 เมษายน 2567

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ 20 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ 20 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 5 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-12 เมษายน 2567

คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 เมษายน 2567

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-25 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทครูโรงเรียนสาธิต 7 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทครูโรงเรียนสาธิต 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยทักษิณ (สงขลา) รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน

มหาวิทยาลัยทักษิณ (สงขลา) รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 3 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-5 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 มีนาคม 2567

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 มีนาคม 2567

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ตั้งแต่ 12 มีนาคม -1 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1-18 มีนาคม 2567

Back To Top

You cannot copy content of this page