ป้ายกำกับ: พนักงานมหาวิทยาลัย

ม.อ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

ม.อ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 7-22 ธันวาคม 2566

คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 7-22 ธันวาคม 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 3 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-12 ธันวาคม 2566

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ธันวาคม 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งครูโรงเรียนสาธิต 7 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งครูโรงเรียนสาธิต 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 ธันวาคม 2566

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 27 ตำแหน่ง 38 อัตรา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 27 ตำแหน่ง 38 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 ธันวาคม 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 ธันวาคม 2566

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 ธันวาคม 2566

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 พฤศจิกายน 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครพนักงานสายปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจิตวิทยา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครพนักงานสายปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจิตวิทยา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 ธันวาคม 2566

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 12 อัตรา

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-30 พฤศจิกายน 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายสนับสนุน 16 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายสนับสนุน 16 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 มกราคม 2567

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ 14 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ 14 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 16-29 พฤศจิกายน 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 10-30 พฤศจิกายน 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 3 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-27 พฤศจิกายน 2566

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 13-29 พฤศจิกายน 2566

คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 6-21 พฤศจิกายน 2566

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 2-24 พฤศจิกายน 2566

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร(นครปฐม) รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักพัสดุปฏิบัติการ

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร(นครปฐม) รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักพัสดุปฏิบัติการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Back To Top

You cannot copy content of this page