ป้ายกำกับ: พระประแดง

กรมควบคุมโรค รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 38 อัตรา

กรมควบคุมโรค รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 38 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-28 มีนาคม 2567

สถาบันราชประชาสมาสัย รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 11 อัตรา

สถาบันราชประชาสมาสัย รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 11 อัตรา ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2567

โรงเรียนวัดมหาวงษ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย

โรงเรียนวัดมหาวงษ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย ตั้งแต่ 19 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2567

โรงเรียนวัดคันลัด รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัดคันลัด รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1-6 กุมภาพันธ์ 2567

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 23 อัตรา

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-11 มกราคม 2567

โรงเรียนวัดทรงธรรม รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

โรงเรียนวัดทรงธรรม รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-22 ธันวาคม 2566

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 13 อัตรา

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 13 อัตรา ตั้งแต่ 7 ธันวาคม 2566 – 8 มกราคม 2567

สถาบันราชประชาสมาสัย รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา

สถาบันราชประชาสมาสัย รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-12 ธันวาคม 2566

กรมควบคุมโรค รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 23 อัตรา

กรมควบคุมโรค รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 23 อัตรา ตั้งแต่ 27 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2566

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-28 พฤศจิกายน 2566

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ตั้งแต่วันที่ 24-27 ตุลาคม 2566

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูและเจ้าหน้าที่ 18 อัตรา

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูและเจ้าหน้าที่ 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-18 ตุลาคม 2566

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 15 อัตรา

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 15 อัตรา ตั้งแต่ 25 กันยายน – 3 ตุลาคม 2566

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล ตั้งแต่วันที่ 13-20 กันยายน 2566

สถาบันราชประชาสมาสัย รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา

สถาบันราชประชาสมาสัย รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่ 28 สิงหาคม – 5 กันยายน 2566

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-18 สิงหาคม 2566

โรงเรียนวัดมหาวงษ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกนาฏศิลป์ หรือวิชาเอกคณิตศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 3-9 สิงหาคม 2566

โรงเรียนวัดมหาวงษ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกนาฏศิลป์ หรือวิชาเอกคณิตศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 3-9 สิงหาคม 2566

โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส (ทิพย์สมบัติบุญ – ชุ่มอุทิศ) รับสมัครครูอัตราจ้าง สอนระดับปฐมวัย

โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส (ทิพย์สมบัติบุญ – ชุ่มอุทิศ) รับสมัครครูอัตราจ้าง สอนระดับปฐมวัย ตั้งแต่วันที่ 3-11 กรกฎาคม 2566

สถาบันราชประชาสมาสัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

สถาบันราชประชาสมาสัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-14 กรกฎาคม 2566

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 กรกฎาคม 2566

Back To Top

You cannot copy content of this page