ป้ายกำกับ: พระประแดง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-26 กรกฎาคม 2567

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 11 อัตรา

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-19 กรกฎาคม 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 14 อัตรา

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 14 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 กรกฎาคม 2567

สถาบันราชประชาสมาสัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

สถาบันราชประชาสมาสัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-25 มิถุนายน 2567

สถาบันราชประชาสมาสัย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ

สถาบันราชประชาสมาสัย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ ตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤษภาคม 2567

โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานผู้อำนวยการ

โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานผู้อำนวยการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 พฤษภาคม 2567

โรงเรียนวัดมหาวงษ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์

โรงเรียนวัดมหาวงษ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1-12 เมษายน 2567

กรมควบคุมโรค รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 38 อัตรา

กรมควบคุมโรค รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 38 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-28 มีนาคม 2567

สถาบันราชประชาสมาสัย รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 11 อัตรา

สถาบันราชประชาสมาสัย รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 11 อัตรา ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2567

โรงเรียนวัดมหาวงษ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย

โรงเรียนวัดมหาวงษ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย ตั้งแต่ 19 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2567

โรงเรียนวัดคันลัด รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัดคันลัด รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1-6 กุมภาพันธ์ 2567

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 23 อัตรา

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-11 มกราคม 2567

โรงเรียนวัดทรงธรรม รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

โรงเรียนวัดทรงธรรม รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-22 ธันวาคม 2566

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 13 อัตรา

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 13 อัตรา ตั้งแต่ 7 ธันวาคม 2566 – 8 มกราคม 2567

สถาบันราชประชาสมาสัย รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา

สถาบันราชประชาสมาสัย รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-12 ธันวาคม 2566

กรมควบคุมโรค รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 23 อัตรา

กรมควบคุมโรค รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 23 อัตรา ตั้งแต่ 27 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2566

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-28 พฤศจิกายน 2566

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ตั้งแต่วันที่ 24-27 ตุลาคม 2566

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูและเจ้าหน้าที่ 18 อัตรา

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูและเจ้าหน้าที่ 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-18 ตุลาคม 2566

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 15 อัตรา

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 15 อัตรา ตั้งแต่ 25 กันยายน – 3 ตุลาคม 2566

Back To Top

You cannot copy content of this page