ป้ายกำกับ: พุทธมณฑล

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ธันวาคม 2566

คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ธันวาคม 2566

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 พฤศจิกายน 2566

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 20-27 ตุลาคม 2566

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ 4 อัตรา

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 กันยายน 2566

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี)

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี) ตั้งแต่วันที่ 18-22 กันยายน 2566

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ-งานสารบรรณ

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ-งานสารบรรณ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 กันยายน 2566

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศาสนา 2 อัตรา

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศาสนา 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-25 สิงหาคม 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 5 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-20 กรกฎาคม 2566

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ 5 อัตรา

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 มิถุนายน 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 3 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 มิถุนายน 2566

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 พฤษภาคม 2566

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-15 พฤษภาคม 2566

คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-25 เมษายน 2566

Back To Top

You cannot copy content of this page