หมวดหมู่: ภาคเหนือ

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ IEP

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ IEP ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 มีนาคม 2567

กองบิน 41 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

กองบิน 41 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-8 มีนาคม 2567

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถาปนิก

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถาปนิก ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มีนาคม 2567

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2567

ท่าอากาศยานแพร่ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง

ท่าอากาศยานแพร่ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ตั้งแต่วันที่ 1-14 มีนาคม 2567

กรมควบคุมโรค รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 38 อัตรา

กรมควบคุมโรค รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 38 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-28 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 มีนาคม 2567

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เปิน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เปิน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 20-28 กุมภาพันธ์ 2567

อำเภอโกรกพระ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง

อำเภอโกรกพระ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง ตั้้งแต่วันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 4 อัตรา

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-28 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา

โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-29 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 มีนาคม 2567

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-8 มีนาคม 2567

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำพูน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำพูน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2567

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 52 อัตรา

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 52 อัตรา ตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2567

โครงการชลประทานลำพูน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป 4 อัตรา

โครงการชลประทานลำพูน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 มีนาคม 2567

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการ ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการ ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2567

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-28 กุมภาพันธ์ 2567

Back To Top

You cannot copy content of this page