ป้ายกำกับ: กรมสุขภาพจิต

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 2-15 พฤษภาคม 2567

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 21 อัตรา

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2567

กรมสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กรมสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 พฤษภาคม 2567

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 86 อัตรา

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 86 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-29 เมษายน 2567

สำนักวิชาการสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

สำนักวิชาการสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 1-10 เมษายน 2567

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 28 อัตรา

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 28 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-18 เมษายน 2567

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 เมษายน 2567

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 เมษายน 2567

โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา

โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา ตั้งแต่ 14 มีนาคม – 2 เมษายน 2567

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-11 มีนาคม 2567

กรมสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

กรมสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 มีนาคม 2567

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 8 อัตรา

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-13 มีนาคม 2567

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ รับสมัครจ้างเหมาบริการ งานนักจิตวิทยาให้การปรึกษา 20 อัตรา

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ รับสมัครจ้างเหมาบริการ งานนักจิตวิทยาให้การปรึกษา 20 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2567

สถาบันราชานุกูล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

สถาบันราชานุกูล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2567

สถาบันราชานุกูล รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 อัตรา

สถาบันราชานุกูล รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-13 กุมภาพันธ์ 2567

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 42 อัตรา

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 42 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2567

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 20 อัตรา

โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 20 อัตรา ตั้งแต่ 17 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2567

Back To Top

You cannot copy content of this page