ป้ายกำกับ: กรมสุขภาพจิต

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ รับสมัครจ้างเหมาบริการ งานนักจิตวิทยาให้การปรึกษา 15 อัตรา

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ รับสมัครจ้างเหมาบริการ งานนักจิตวิทยาให้การปรึกษา 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-24 พฤศจิกายน 2566

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 12 อัตรา

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-24 พฤศจิกายน 2566

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 42 อัตรา

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 42 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-24 พฤศจิกายน 2566

สถาบันราชานุกูล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

สถาบันราชานุกูล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2566

สถาบันราชานุกูล รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 อัตรา

สถาบันราชานุกูล รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2566

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 พฤศจิกายน 2566

โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-20 พฤศจิกายน 2566

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-12 ตุลาคม 2566

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 18-29 กันยายน 2566

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 10 อัตรา

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-22 กันยายน 2566

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 34 อัตรา

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 34 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-22 กันยายน 2566

กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 24 อัตรา

กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-29 กันยายน 2566

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 อัตรา

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 กันยายน 2566

สถาบันราชานุกูล รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

สถาบันราชานุกูล รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 21-25 สิงหาคม 2566

สถาบันราชานุกูล รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 อัตรา

สถาบันราชานุกูล รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-25 สิงหาคม 2566

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง 18 อัตรา

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-11 สิงหาคม 2566

กรมสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กรมสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 15-21 สิงหาคม 2566

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 สิงหาคม 2566

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 42 อัตรา

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 42 อัตรา ตั้งแต่ 31 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2566

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 34 อัตรา

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 34 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-18 สิงหาคม 2566

Back To Top

You cannot copy content of this page