ป้ายกำกับ: กองทัพเรือ

กองทัพเรือ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 17 อัตรา

กองทัพเรือ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-28 มิถุนายน 2567

กรมสารบรรณทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา

กรมสารบรรณทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-11 มิถุนายน 2567

กองประวัติศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ

กองประวัติศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ ตั้งแต่วันที่ 20-29 พฤษภาคม 2567

กรมการขนส่งทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 8 อัตรา

กรมการขนส่งทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-30 เมษายน 2567

ฐานทัพเรือสัตหีบ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 15 อัตรา

ฐานทัพเรือสัตหีบ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-26 เมษายน 2567

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 43 อัตรา

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 43 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-21 เมษายน 2567

กรมสวัสดิการทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 9 อัตรา

กรมสวัสดิการทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-15 มีนาคม 2567

กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-15 มีนาคม 2567

กองการฝึก กองเรือยุทธการ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 4 อัตรา

กองการฝึก กองเรือยุทธการ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2567

กรมสรรพาวุธทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 39 อัตรา

กรมสรรพาวุธทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 39 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 มีนาคม 2567

กองการบินทหารเรือ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งช่างโครงสร้างอากาศยาน

กองการบินทหารเรือ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งช่างโครงสร้างอากาศยาน ตั้งแต่ 4-8 มีนาคม 2567

โรงเรียนนายเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 6 อัตรา

โรงเรียนนายเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 26 อัตรา

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-8 กุมภาพันธ์ 2567

กรมช่างโยธาทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการ 24 อัตรา

กรมช่างโยธาทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการ 24 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2567

กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 90 อัตรา

กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 90 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-31 มกราคม 2567

การท่าอากาศยานอู่ตะเภา รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานและลูกจ้างทุนหมุนเวียน 10 อัตรา

การท่าอากาศยานอู่ตะเภา รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานและลูกจ้างทุนหมุนเวียน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-31 มกราคม 2567

กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานจริยธรรมการวิจัย

กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานจริยธรรมการวิจัย ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

ฐานทัพเรือกรุงเทพ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 4 อัตรา

ฐานทัพเรือกรุงเทพ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 มกราคม 2566

กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา

กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 มกราคม 2567

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน 32 อัตรา

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน 32 อัตรา รับสมัครในวันที่ 19 ธันวาคม 2566

Back To Top

You cannot copy content of this page