ป้ายกำกับ: ทันตสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 10 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-27 พฤษภาคม 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 80 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 80 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-7 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) 4 อัตรา

โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-26 เมษายน 2567

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข) 2 อัตรา

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข) 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 เมษายน 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 61 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 61 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-5 เมษายน 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 104 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 104 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-22 มีนาคม 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 21 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-19 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลห้วยยอด รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

โรงพยาบาลห้วยยอด รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-17 มกราคม 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-24 มกราคม 2567

โรงพยาบาลเสิงสาง รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

โรงพยาบาลเสิงสาง รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 ธันวาคม 2566

โรงพยาบาลกันทรวิชัย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา

โรงพยาบาลกันทรวิชัย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 พฤศจิกายน 2566

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 652 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 652 อัตรา ตั้งแต่ 23 พฤศจิกายน – 18 ธันวาคม 2566

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 14 ตำแหน่ง 25 อัตรา

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 14 ตำแหน่ง 25 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 พฤศจิกายน 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 24 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-16 พฤศจิกายน 2566

โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 ตำแหน่ง 12 อัตรา

โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 พฤศจิกายน 2566

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าทองใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าทองใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 พฤศจิกายน 2566

โรงพยาบาลเสิงสาง รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

โรงพยาบาลเสิงสาง รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-31 ตุลาคม 2566

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 15 อัตรา

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-12 ตุลาคม 2566

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 99 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 99 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-16 ตุลาคม 2566

โรงพยาบาลบรบือ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 ตำแหน่ง 10 อัตรา

โรงพยาบาลบรบือ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-21 กันยายน 2566

Back To Top

You cannot copy content of this page