ป้ายกำกับ: นักปฏิบัติการฉุกเฉินการเเพทย์

เทศบาลตำบลบางเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 159 อัตรา

เทศบาลตำบลบางเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 159 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 ธันวาคม 2566

โรงพยาบาลปราสาท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 26 อัตรา

โรงพยาบาลปราสาท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-28 พฤศจิกายน 2566

โรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

โรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 ธันวาคม 2566

โรงพยาบาลชลบุรี รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 16 อัตรา

โรงพยาบาลชลบุรี รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 พฤศจิกายน 2566

โรงพยาบาลนางรอง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 6 อัตรา

โรงพยาบาลนางรอง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-17 พฤศจิกายน 2566

โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 23 อัตรา

โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2566

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 ตำแหน่ง 10 อัตรา

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-9 พฤศจิกายน 2566

โรงพยาบาลมุกดาหาร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 10 ตำแหน่ง 31 อัตรา

โรงพยาบาลมุกดาหาร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 10 ตำแหน่ง 31 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 พฤศจิกายน 2566

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 20 ตำแแหน่ง จำนวนหลายอัตรา

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 20 ตำแแหน่ง จำนวนหลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 พฤศจิกายน 2566

โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 21 อัตรา

โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-27 ตุลาคม 2566

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 9-18 ตุลาคม 2566

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 99 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 99 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-16 ตุลาคม 2566

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 13 อัตรา

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-11 ตุลาคม 2566

โรงพยาบาลบ้านโป่ง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 13 อัตรา

โรงพยาบาลบ้านโป่ง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-17 ตุลาคม 2566

โรงพยาบาลพระปกเกล้า รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 12 อัตรา

โรงพยาบาลพระปกเกล้า รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 ตุลาคม 2566

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงาน 44 อัตรา

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงาน 44 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 กันยายน 2566

โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 ตำแหน่ง 65 อัตรา

โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 ตำแหน่ง 65 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-22 กันยายน 2566

โรงพยาบาลเขาค้อ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา

โรงพยาบาลเขาค้อ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-18 กันยายน 2566

โรงพยาบาลพาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 ตำแหน่ง 24 อัตรา

โรงพยาบาลพาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 ตำแหน่ง 24 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 กันยายน 2566

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 20 ตำแหน่ง หลายอัตรา

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 20 ตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-30 สิงหาคม 2566

Back To Top

You cannot copy content of this page