ป้ายกำกับ: นักปฏิบัติการฉุกเฉินการเเพทย์

โรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

โรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลปราสาท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 50 อัตรา

โรงพยาบาลปราสาท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 50 อัตรา ตั้งแต่ 27 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-20 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลบ้านหมี่ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา

โรงพยาบาลบ้านหมี่ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลกบินทร์บุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 อัตรา

โรงพยาบาลกบินทร์บุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-13 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลบ้านโป่ง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 14 อัตรา

โรงพยาบาลบ้านโป่ง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-17 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลหนองเสือ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา

โรงพยาบาลหนองเสือ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-12 เมษายน 2567

โรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

โรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 เมษายน 2567

โรงพยาบาลหาดใหญ่ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา

โรงพยาบาลหาดใหญ่ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2567

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 19 ตำแหน่ง 29 อัตรา

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 19 ตำแหน่ง 29 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-29 มีนาคม 2567

เทศบาลตำบลบางปู รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 85 อัตรา

เทศบาลตำบลบางปู รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 85 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-19 มีนาคม 2567

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-15 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 ตำแหน่ง 11 อัตรา

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-15 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลวานรนิวาส รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 18 ตำแหน่ง 93 อัตรา

โรงพยาบาลวานรนิวาส รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 18 ตำแหน่ง 93 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-15 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลปราสาท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 73 อัตรา

โรงพยาบาลปราสาท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 73 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-29 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลกันทรลักษ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 ตำแหน่ง 41 อัตรา

โรงพยาบาลกันทรลักษ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 ตำแหน่ง 41 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลนางรอง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 อัตรา

โรงพยาบาลนางรอง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 ตำแหน่ง 10 อัตรา

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-30 มกราคม 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนักฉุกเฉินการแพทย์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนักฉุกเฉินการแพทย์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลยะลา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 อัตรา

โรงพยาบาลยะลา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-26 มกราคม 2567

Back To Top

You cannot copy content of this page