ป้ายกำกับ: นักเทคนิคการแพทย์

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-28 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลยางตลาด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 ตำแหน่ง 15 อัตรา

โรงพยาบาลยางตลาด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 ตำแหน่ง 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-29 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลกุมภวาปี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา

โรงพยาบาลกุมภวาปี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2567

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 25 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ตั้งแต่ 20 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2567

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 ตำแหน่ง 20 อัตรา

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 ตำแหน่ง 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-16 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว 19 อัตรา

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว 19 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา

โรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลพะเยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

โรงพยาบาลพะเยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-16 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 26 อัตรา

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-8 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลปากน้ำหลังสวน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา

โรงพยาบาลปากน้ำหลังสวน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลมหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 18 ตำแหน่ง 64 อัตรา

โรงพยาบาลมหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 18 ตำแหน่ง 64 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลหาดใหญ่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

โรงพยาบาลหาดใหญ่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-14 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลนครปฐม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 13 ตำแหน่ง 22 อัตรา

โรงพยาบาลนครปฐม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 13 ตำแหน่ง 22 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลกุมภวาปี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา

โรงพยาบาลกุมภวาปี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2567

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2567

Back To Top

You cannot copy content of this page