ป้ายกำกับ: นักเทคนิคการแพทย์

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 21 อัตรา

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-14 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลพุนพิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการ 10 อัตรา

โรงพยาบาลพุนพิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการ 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-14 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 16 อัตรา

โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-10 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลสกลนคร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 6 อัตรา

โรงพยาบาลสกลนคร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-28 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลพร้าว รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา

โรงพยาบาลพร้าว รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-14 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลพระพุทธบาท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 39 อัตรา

โรงพยาบาลพระพุทธบาท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 39 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-14 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 65 อัตรา

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 65 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-21 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลนครปฐม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 89 อัตรา

โรงพยาบาลนครปฐม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 89 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 มิถุนายน 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 11 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลวานรนิวาส รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 66 อัตรา

โรงพยาบาลวานรนิวาส รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 66 อัตรา ตั้งแต่ 29 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-14 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 16 ตำแหน่ง 99 อัตรา

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 16 ตำแหน่ง 99 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-31 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลท่าโรงช้าง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 7 อัตรา

โรงพยาบาลท่าโรงช้าง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-27 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 อัตรา

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-31 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 14 อัตรา

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 14 อัตรา ตั้งแต่ 24 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลฝาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 22 อัตรา

โรงพยาบาลฝาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤษภาคม 2567

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 49 อัตรา

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 49 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลพระปกเกล้า รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 17 อัตรา

โรงพยาบาลพระปกเกล้า รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-15 พฤษภาคม 2567

Back To Top

You cannot copy content of this page