ป้ายกำกับ: เจ้าพนักงานสาธารณสุข

เทศบาลตำบลเสิงสาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 6 อัตรา

เทศบาลตำบลเสิงสาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 6 อัตรา ตั้งแต่ 20 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2567

เทศบาลตำบลหนองหอย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 6 อัตรา

เทศบาลตำบลหนองหอย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-21 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลชลบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข

โรงพยาบาลชลบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 18 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 19 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลบ้านลาด รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 อัตรา

โรงพยาบาลบ้านลาด รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-31 มกราคม 2567

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 10 อัตรา

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-31 มกราคม 2567

โรงพยาบาลวานรนิวาส รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 12 ตำแหน่ง 56 อัตรา

โรงพยาบาลวานรนิวาส รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 12 ตำแหน่ง 56 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-19 มกราคม 2567

โรงพยาบาลสุรินทร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

โรงพยาบาลสุรินทร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-19 มกราคม 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 84 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 84 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-19 มกราคม 2567

โรงพยาบาลวิเชียรบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 14 อัตรา

โรงพยาบาลวิเชียรบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-12 มกราคม 2567

โรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา

โรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 อัตรา

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 มกราคม 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 26 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-11 มกราคม 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 มกราคม 2567

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-26 ธันวาคม 2566

เทศบาลนครอ้อมน้อย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 49 อัตรา

เทศบาลนครอ้อมน้อย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 49 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 ธันวาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 3 อัตรา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 ธันวาคม 2566

โรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

โรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 ธันวาคม 2566

Back To Top

You cannot copy content of this page