ป้ายกำกับ: เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

โรงพยาบาลบ้านหมี่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

โรงพยาบาลบ้านหมี่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2566

โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา

โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-28 ธันวาคม 2566

โรงพยาบาลฝาง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 32 อัตรา

โรงพยาบาลฝาง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 32 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-8 ธันวาคม 2566

โรงพยาบาลศรีสะเกษ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 75 อัตรา

โรงพยาบาลศรีสะเกษ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 75 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-12 ธันวาคม 2566

โรงพยาบาลพยุหะคีรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

โรงพยาบาลพยุหะคีรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 ธันวาคม 2566

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 23 อัตรา

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 23 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 ธันวาคม 2566

โรงพยาบาลท่ายาง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 3 ตำแหน่ง 7 อัตรา

โรงพยาบาลท่ายาง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 3 ตำแหน่ง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-28 พฤศจิกายน 2566

โรงพยาบาลเสิงสาง รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

โรงพยาบาลเสิงสาง รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 ธันวาคม 2566

โรงพยาบาลขนอม ขยายระยะเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

โรงพยาบาลขนอม ขยายระยะเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 ธันวาคม 2566

โรงพยาบาลบ้านไผ่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 39 อัตรา

โรงพยาบาลบ้านไผ่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 39 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-29 พฤศจิกายน 2566

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 12 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2566

กรมอนามัย รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 31 อัตรา

กรมอนามัย รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 31 อัตรา ตั้งแต่ 27 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2566

โรงพยาบาลหัวหิน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 ตำแหน่ง 40 อัตรา

โรงพยาบาลหัวหิน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 ตำแหน่ง 40 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-27 พฤศจิกายน 2566

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 31 อัตรา

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 31 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2566

โรงพยาบาลชลบุรี รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 16 อัตรา

โรงพยาบาลชลบุรี รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 พฤศจิกายน 2566

โรงพยาบาลกระบี่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 32 ตำแหน่ง 60 อัตรา

โรงพยาบาลกระบี่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 32 ตำแหน่ง 60 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-21 พฤศจิกายน 2566

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 13 ตำแหน่ง 32 อัตรา

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 13 ตำแหน่ง 32 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-28 พฤศจิกายน 2566

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 14 ตำแหน่ง 25 อัตรา

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 14 ตำแหน่ง 25 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 พฤศจิกายน 2566

โรงพยาบาลขนอม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

โรงพยาบาลขนอม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 พฤศจิกายน 2566

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 14 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-16 พฤศจิกายน 2566

Back To Top

You cannot copy content of this page