ป้ายกำกับ: เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 44 อัตรา

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 44 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลวานรนิวาส รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 66 อัตรา

โรงพยาบาลวานรนิวาส รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 66 อัตรา ตั้งแต่ 29 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 10 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-27 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-31 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลหลังสวน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 23 อัตรา

โรงพยาบาลหลังสวน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 23 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลลาดยาว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา

โรงพยาบาลลาดยาว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-20 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลฝาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 22 อัตรา

โรงพยาบาลฝาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลปากช่องนานา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 17 อัตรา

โรงพยาบาลปากช่องนานา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-14 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 58 อัตรา

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 58 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤษภาคม 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 80 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 80 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-7 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลกันทรลักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว 41 อัตรา

โรงพยาบาลกันทรลักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว 41 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 12 ตำแหน่ง 26 อัตรา

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 12 ตำแหน่ง 26 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาลสกลนคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 62 อัตรา

โรงพยาบาลสกลนคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 62 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-30 เมษายน 2567

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 8 อัตรา

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-26 เมษายน 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 18 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 เมษายน 2567

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 28 อัตรา

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 28 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-30 เมษายน 2567

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 22 อัตรา

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 22 อัตรา ตั้งแต่ 9 เมษายน- 3 พฤษภาคม 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 27 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-10 เมษายน 2567

โรงพยาบาลศีขรภูมิ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 24 อัตรา

โรงพยาบาลศีขรภูมิ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 24 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 เมษายน 2567

Back To Top

You cannot copy content of this page